"ÅRSHJUL" 2021: tirsdag den 2. februar, generalforsamling.

Bestyrelse

Formand

Svend Erik Henriksen

seh1960@live.dk

21280031

Næstformand

Henry Kristiansen

winry@stofanet.dk

27297811

Kasserer

Paul Thulstrup Nielsen

ptn@fms.dk

51700003

Sekretær

Benni Ove Johanson

johanson@stofanet.dk

23927785

Webmaster

Peter Søndergaard

petersndergaard@gmail.com

23207650

Medlemsantal

110 medlemmer

Bannersponsorer

Kunne dit firma tænke sig at være en del af Ribe Cycle Club - samt hjælpe klubben økonomisk til gennemførelse af nogle af klubbens arrangementer, kan du med en bannersponsoraftale bidrage hertil - læs nærmere HER 

Hoved    /

 

tøjsponsorer

 

 

 

Arrangement sponsorer